top of page

      בדיקת הסכם 

בין אם הנך שכיר, עצמאי, או בעל חברה, מעת לעת, יתכן ותידרש לחתום על הסכם, אשר נערך על ידי
הצד השני.

במקרה כאמור, רצוי ונכון שעורך דין מטעמך יעבור על ההסכם ויוודא כי הוא משקף את ההסכמות בינך
לבין הצד השני, וכי אין בו סיכונים אשר אתה, כמי שאינו בעל ידע משפטי, אינך יכול לאתר או להעריך.

אנו משוכנעים שתרצה שעורך דין מצוין יבדוק את ההסכם שלך, במחיר שלא יכביד לך על הכיס, ולקבל תשובה במהירות .

זה בדיוק הפתרון שאנו מציעים - פתרון מהיר וזול, שלא יכביד על כיסך, ויאפשר לך לקבל פידבק מעורך דין, אשר הינו בעל נסיון רב בתחום המסחרי, וזאת בתוך זמן קצר.

פשוט לחץ על כפתור בדוק הסכם בתחתית העמוד, הכנס את פרטיך ועקוב אחר התהליך עד לסופו.

לאחר שתעלה את ההסכם ותקבל אישור על סיום התהליך, ההסכם ישלח אלינו.

נציג מטעמנו ישוב אליך, ככל הניתן כבר ביום העסקים שלאחר מכן, להמשך התהליך, אשר בסופו אנו
נדאג להעביר לך הערות משפטיות להסכם, במרוכז, בדף נפרד.

עלות בדיקת הסכם של עד 6 עמודים (לא כולל נספחים), בעברית או באנגלית, הינה 500 ₪ (מחיר כולל מע״מ). בגין הסכמים ארוכים יותר תיגבה עלות נוספת אשר תסוכם עמך מראש.

במידה ותחליט בהמשך לשכור את שירותינו להמשך הטיפול המשפטי בכל הנוגע להסכם, אזי הסכום האמור ששילמת, יקוזז מעלות שכר הטרחה בגין שירותים נוספים כאמור.   

bottom of page